პრიანკა ჩოპრას საუკეთესო “ლუქები”

ტროტუარი იქნება თუ წითელი ხალიჩა, პრიანკა ჩოპრამ იცის, როგორ წარმოადგინოს თავი საუკეთესოდ.
მონოქრომატული ლუქიდან დაწყებული, სექსუალური, გრძელი კაბებით დამთავრებული, თვალყური მივადევნოთ მისი სტილის საუკეთესო მომენტებს.